028.38 360 699Tư vấn miễn phí Download báo giá Laptop, PC, Linh kiện... Sửa chữa & Kỹ thuật Laptop, PC, bảo hành...
18.190.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-VU12SKH-8 (SKY SERIES)
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-VU12SKH-8
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 3,480 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 11,600 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 15,300 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: iComfort
10.490.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1 HP CU/CS-PU9TKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-PU9TKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 2,860 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 8,530 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 9,550 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
8.490.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1HP CU/CS-N9SKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-N9SKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1 HP
Tốc độ làm lạnh trung bình: 9,040 BTU
Công nghệ Inverter: Không
Làm lạnh nhanh: Có
30.890.000 đ
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8
Tổng quan
Công suất làm lạnh: 2.5 HP - 20.500 BTU
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2 (từ 80 đến 120 m3)
Công nghệ Inverter: Máy lạ
12.690.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER 1.5HP CU/CS-PU12TKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-PU12TKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 3,140 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 11,900 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 13,600 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
23.590.000 đ
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8
Tổng quan
Công suất làm lạnh: 2.5 HP - 22.500 BTU
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2 (từ 80 đến 120 m3)
Công nghệ Inverter: Máy lạnh không Inverter
Loại máy: Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Công suất tiêu thụ trung bình: 2.08 kW/h
10.690.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12SKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-N12SKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh trung bình: 11,500 BTU
Làm lạnh nhanh: Có
26.190.000 đ
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
Tổng quan
Công suất làm lạnh: 2.5 HP - 20.500 BTU
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2 (từ 80 đến 120 m3)
Công nghệ Inverter: Máy lạnh Inverter
Loại máy: Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Công suất tiêu thụ trung bình: 1.8 kW/h
12.190.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH 1 HP PANASONIC CU/CS-XU9UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-XU9UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 2,860 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 8,700 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 10,900 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
15.990.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1 HP CU/CS-VU9UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-VU9UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 2,860 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 8,530 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 12,300 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
22.390.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU18UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-XU18UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 2 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 3,750 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 17,700 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 20,500 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
21.290.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER 2.0 HP CU/CS-U18TKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-U18TKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 2 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 3,750 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 17,700 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 20,500 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: iAuto-X
19.090.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-VU12UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 3,480 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 11,600 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 15,300 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
16.790.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-N18UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-N18UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 2 HP
Tốc độ làm lạnh trung bình: 18,000 BTU
19.190.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER 2HP CU/CS-PU18TKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-PU18TKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 2 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 3,750 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 17,600 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 19,800 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
29.190.000 đ
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8
Tổng quan
Công suất làm lạnh: 2 HP - 17.700 BTU
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2 (từ 60 đến 80 m3)
Công nghệ Inverter: Máy lạnh Inverter
Loại máy: Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
10.590.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1 HP CU/CS-PU9UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-PU9UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 2,860 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 8,530 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 9,550 BTU
Công nghệ Inverter: Có
11.790.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1HP CU/CS-U9TKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-U9TKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 2,860 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: 8,700 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: 10,900 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
12.690.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-PU12UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh trung bình: 11,900 BTU
Công nghệ Inverter: Có
14.890.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU12UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-XU12UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh trung bình: 11,900 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
14.090.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1.5HP CU/CS-U12TKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-U12TKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh trung bình: 11,900 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Có
8.590.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1 HP CU/CS-N9UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-N9UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1 HP
Tốc độ làm lạnh trung bình: 9,040 BTU
Công nghệ Inverter: Không
10.990.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-N12UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 1.5 HP
19.390.000 đ
Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH PANASONIC 2 HP CU/CS-PU18UKH-8
Đặc điểm sản phẩm
Model: CU/CS-PU18UKH-8
Màu sắc: Trắng
Nhà sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Long Bình
Loại máy lạnh: 1 chiều
Công suất: 2 HP
Tốc độ làm lạnh trung bình: 17600 BTU
Công nghệ Inverter: Có
  • Ship COD giao hàng tận nhà
  • Thanh toán linh hoạt: tiền mặt, visa/master, trả góp
  • Trải nghiệm sản phẩm tại nhà
  • Bao test 1 đổi 1 trong vòng 3 ngày
  • Hỗ trợ suốt t/g sử dụng. Hotline: 028.38 360 699