028.38 360 699Tư vấn miễn phí Download báo giá Laptop, PC, Linh kiện... Sửa chữa & Kỹ thuật Laptop, PC, bảo hành...
6.750.000 đ 7.350.000 đ
 • Công suất 220W - Khối lượng 23.2 kg
 • Kích thước 460 x 390 x 1260 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 4500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 45 Lít
6.750.000 đ 7.250.000 đ
 • Công suất 360W - Khối lượng 31 kg
 • Kích thước 790x520x1320 mm
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 7000m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 60m2 - Dung tích bình nước 80 Lít
6.750.000 đ 7.250.000 đ
 • Công suất 205W - Khối lượng 25 kg
 • Kích thước 650 x 510 x 1290 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 6000m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 80 Lít
6.800.000 đ 7.200.000 đ
 • Công suất 205W  -Khối lượng 25 kg
 • Kích thước 650 x 510 x 1290 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 6000m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 80 Lít
5.950.000 đ 6.550.000 đ
 • Công suất 290W - Khối lượng 27 kg
 • Kích thước 885 x 535 x 1290 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 7500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 75 Lít
5.800.000 đ 6.400.000 đ
 • Công suất 150W - Khối lượng 13.5 kg
 • Kích thước 490 x 360 x 1030 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 3000m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Màu sắc Trắng - Dung tích bình nước 40 Lít
5.200.000 đ 5.900.000 đ
 • Công suất 160W - Khối lượng 20 kg
 • Kích thước 660 x 440 x 1020 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 4500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 50 Lít
5.200.000 đ 5.800.000 đ
 • Công suất 290W - Khối lượng 27 kg
 • Kích thước 885 x 535 x 1290 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 7500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 75 Lít
4.900.000 đ 5.500.000 đ
 • Công suất 115W - Khối lượng 15 kg
 • Kích thước 532 x 433 x 1127 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 3500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Dung tích bình nước 45 Lít
 • Bộ phận tản gió Có - Bánh xe Có
4.700.000 đ 5.200.000 đ
 • Công suất 115W - Khối lượng 15 kg
 • Kích thước 532 x 433 x 1127 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 3500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Dung tích bình nước 45 Lít - Bộ phận tản gió Có
4.700.000 đ 5.300.000 đ
 • Công suất 210W - Khối lượng 21.5 kg
 • Kích thước 735 x 458 x 1160 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 5500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 55 Lít
4.600.000 đ 5.200.000 đ
 • Công suất 210W - Khối lượng 21.5 kg
 • Kích thước 735 x 458 x 1160 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 5500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Dung tích bình nước 55 Lít - Bộ phận tản gió Có
4.600.000 đ 5.200.000 đ
 • Công suất 180W - Khối lượng 14.2 kg
 • Kích thước 655 x 440 x 955 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 5000m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 45 Lít
4.400.000 đ 4.900.000 đ
 • Công suất 200W - Khối lượng 16.5 kg
 • Kích thước 655 x 440 x 1100 mm
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 6500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 45 Lít
 • Bảo hành 12 tháng cho phần điện
4.200.000 đ 4.800.000 đ
 • Công suất 210W - Khối lượng 21.5 kg
 • Kích thước 735 x 458 x 1160 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 5500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2
 • Dung tích bình nước 55 Lít
4.400.000 đ
 • Công suất 210W - Khối lượng 21.5 kg
 • Kích thước 735 x 458 x 1160 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 5500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2
 • Dung tích bình nước 55 Lít
4.400.000 đ 4.900.000 đ
 • Công suất 200W - Khối lượng 12.5 kg
 • Kích thước 430 x 420 x 990 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 2000m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Dung tích bình nước 20 Lít - Bộ phận tản gió Có
4.400.000 đ 4.900.000 đ
 • Công suất 100W
 • Khối lượng 12.3 kg - Kích thước 410 x 385 x 970 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 2000m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Dung tích bình nước 30 Lít
 • Bộ phận tản gió Có, xoay 4 chiều
3.990.000 đ 4.590.000 đ
 • Công suất 100W - Khối lượng 11.2 kg
 • Kích thước 400 x 350 x 920 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 1600m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 30m2 - Dung tích bình nước 30 Lít
 • Bộ phận tản gió Có, xoay 4 chiều - Bánh xe Có
3.990.000 đ 4.590.000 đ
 • Công suất 180W - Khối lượng 14.2 kg
 • Kích thước 655 x 440 x 955 mm
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 5000m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Diện tích làm mát 50m2 - Dung tích bình nước 45 Lít
 • Bảo hành 12 tháng cho phần điện
3.950.000 đ 4.550.000 đ
 • Công suất 220W - Khối lượng 11.2 kg
 • Kích thước 400 x 350 x 920 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 2000m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Dung tích bình nước 20 Lít
3.900.000 đ 4.500.000 đ
 • Công suất 100W - Khối lượng 10.5 kg
 • Kích thước 440 x 385 x 945 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 1500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Dung tích bình nước 30 Lít
 • Bộ phận tản gió Có - Bánh xe Có
3.700.000 đ 4.200.000 đ
 • Màu sắc: Trắng – Xanh - Điện áp220V/50Hz
 • Công suất: 120W - Khối lượng: 9.8 kg
 • Kích thước: 433 x 393 x 980 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy: Nhựa ABS - Lưu lượng gió: 1500m3/h
 • Số tấm làm mát: 1 - Diện tích làm mát: 30m2
 • Dung tích bình nước: 13 Lít - Đèn báo mực nước: Có
3.500.000 đ 3.900.000 đ
 • Màu sắc Trắng - Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 220W - Khối lượng 11.2 kg
 • Kích thước 400 x 350 x 920 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS - Lưu lượng gió 2000m3/h
 • Số tấm làm mát 1 - Dung tích bình nước 30 Lít
 • Bộ phận tản gió Có, xoay 4 chiều
3.500.000 đ 3.900.000 đ
 • Công suất 100W - Khối lượng 9.7 kg
 • Kích thước 430 x 430 x 830 (mm)
 • Chất liệu vỏ máy Nhựa ABS
 • Lưu lượng gió 2500m3/h - Số tấm làm mát 3
 • Dung tích bình nước 20 Lít
 • Bánh xe Có - Bảng điều khiển Cảm ứng

Xem thêm 6 Quạt hơi nước
 • Ship COD giao hàng tận nhà
 • Thanh toán linh hoạt: tiền mặt, visa/master, trả góp
 • Trải nghiệm sản phẩm tại nhà
 • Bao test 1 đổi 1 trong vòng 3 ngày
 • Hỗ trợ suốt t/g sử dụng. Hotline: 028.38 360 699