028.38 360 699Tư vấn miễn phí Download báo giá Laptop, PC, Linh kiện... Sửa chữa & Kỹ thuật Laptop, PC, bảo hành...

Hướng dẫn tìm kiếm

Tìm kiếm đơn giản

  • Tất cả các từ khóa tìm kiếm đều liên quan với tên sản phẩm, mô tả.
  • Cố gắng nhập từ khóa ngắn và liên quan đến sản phẩm cần tìm.
  • Hỗ trợ tìm kiếm nhiều từ ngữ. Kết quả chứa tất cả các từ mà bạn đưa vào, và sẽ đưa ra kết quả liên quan cao nhất.
  • Từ khoá trên 3 ký tự mới tìm kiếm 1 cách chính xác.

Ví dụ:


Tìm kiếm nhanh

  • Trong ô tìm kiếm, khi quý khách nhập 3 từ khoá trở lên thì trong cụ kiếm nhanh sẽ tự động hiển thị những sản phẩm có liên quan phía dưới ô tìm kiếm.
  • Click vào sản phẩm mà quý khách muốn tìm kiếm

Lưu ý : Nên nhập những từ có liên quan tới sản phẩm muốn tìm, không nên nhập những từ khoá chung chung.


Tìm kiếm nâng cao

  • Nếu bạn muốn tìm kiếm 1 cụm từ, đưa cụm từ đó vào ô tìm kiếm và điều chỉnh tuỳ chọn.
  • Tuỳ biến tìm kiếm : bạn có thể tìm kiếm theo Tên sản phẩm, Thông tinh sản phẩm, Mã sản phẩm, Giá sản phẩm

Ví dụ:
  • ipod or creative
  • music not creative

Lọc tìm kiếm

Lọc tìm kiếm cho phép bạn chỉ định điều kiện tìm kiếm. Thật đơn giản để thực hiện tìm kiếm nâng cao dĩ nhiên bạn không cần phải vào trang tìm kiếm nâng cao trước tiên.

Lọc tìm kiếm cho phép bạn áp dụng vào bước cuối cùng của quá trình tìm kiếm. 

Hỗ trợ lọc tìm kiếm theo mục sản phẩm.

 

Bình luận