028.38 360 699Tư vấn miễn phí Download báo giá Laptop, PC, Linh kiện... Sửa chữa & Kỹ thuật Laptop, PC, bảo hành...
Liên hệ để biết giá
 • Chức năng: In hóa đơn, sổ tiết kiệm, chứng chỉ, giấy khen …
 • Công nghệ: ma trận 24 kim
 • Độ phân giải: 240 x 360dpi
 • Số bản: 1 bản gốc và 6 bản copy
 • Tự nạp và căn lề giấy
 • Tự động điều chỉnh độ rộng theo độ dày tài liệu
 • Chuẩn kết nối: RS232, USB 2.0, IEEE 1284
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Tốc độ scan: 80 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 04 khay nạp giấy chính: 4 * 500 tờ/khay
 • 01 khay giấy tay
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 04 khay nạp giấy chính: 4 * 500 tờ/khay
 • 01 khay giấy tay
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Tốc độ scan: 55 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 01 khay nạp giấy chính (500 tờ)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 20 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Tốc độ scan: 55 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 01 khay nạp giấy chính (500 tờ)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 20 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 01 khay nạp giấy chính (500 tờ)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 20 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 01 khay nạp giấy chính (500 tờ)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
 • Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn 
 • Bộ đảo bản sao tự động (Duplex)
 • Giao diện điều khiển: LCD màu
 • Chuẩn kết nối: Ethernet 10/100/1000Base -TX, USB2.0
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 20 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Tốc độ scan: 27 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 1GB
 • 01 khay nạp giấy chính (250 tờ)
 • 01 khay giấy tay (100 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 75 trang/ phút
 • Tốc độ scan: 100 trang/ phút ( màu, đen trắng)
 • Quét 1 lần 2 mặt bản gốc 200 trang/ phút
 • Bộ nhớ: 4GB
 • Ổ cứng: 160GB ( khả dụng 128GB)
 • 04 khay nạp giấy chính: 2 khay * 500 tờ + 1490 tờ + 1860 tờ
 • 01 khay giấy tay: 100 tờ
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 65 trang/ phút
 • Tốc độ scan: 100 trang/ phút ( màu, đen trắng)
 • Quét 1 lần 2 mặt bản gốc 200 trang/ phút
 • Bộ nhớ: 4GB
 • Ổ cứng: 160GB ( khả dụng 128GB)
 • 04 khay nạp giấy chính: 2 khay * 500 tờ + 1490 tờ + 1860 tờ
 • 01 khay giấy tay: 100 tờ
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 75 trang/ phút
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 04 khay nạp giấy chính: 2 khay * 500 tờ + 1490 tờ + 1860 tờ
 • 01 khay giấy tay: 100 tờ
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
 • Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn
 • Bộ đảo bản sao tự động (Duplex)
 • Giao diện điều khiển: LCD màu 9 inch
 • Chuẩn kết nối: Ethernet 10/100Base -TX, USB2.0
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 65 trang/ phút 
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 04 khay nạp giấy chính: 2 khay * 500 tờ + 1490 tờ + 1860 tờ
 • 01 khay giấy tay: 100 tờ
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 55 trang/ phút 
 • Tốc độ scan: 80 trang/ phút ( màu, đen trắng)
 • Quét 1 lần 2 mặt bản gốc 140 trang/ phút
 • Bộ nhớ: 4GB
 • Ổ cứng: 160GB ( khả dụng 128GB)
 • 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)
 • 01 khay giấy tay (95 tờ)
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 45 trang/ phút 
 • Tốc độ scan: 80 trang/ phút ( màu, đen trắng)
 • Quét 1 lần 2 mặt bản gốc 140 trang/ phút
 • Bộ nhớ: 4GB
 • Ổ cứng: 160GB ( khả dụng 128GB)
 • 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)
 • 01 khay giấy tay (95 tờ)
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 55 trang/ phút
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 45 trang/ phút
 • Bộ nhớ: 4GB
 • HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)
 • 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
61.500.000 đ
 • Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan mạng màu- DADF - Duplex
 • Tốc độ copy/In: 35 trang/ phút
 • Tốc độ scan: 55 trang/ phút ( màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 4GB
 • 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
Liên hệ để biết giá
 • Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan mạng màu- DADF - Duplex
 • Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút
 • Tốc độ scan: 55 trang/ phút ( màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 4GB
 • 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
 • Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn 
Liên hệ để biết giá
 • Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan mạng màu- DADF - Duplex
 • Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút
 • Tốc độ scan: 55 trang/ phút ( màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 4GB
 • 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
Liên hệ để biết giá
 • Chức năng chuẩn: Copy/In mạng- DADF - Duplex
 • Tốc độ copy/In: 35 trang/ phút
 • Bộ nhớ: 4GB
 • 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)
 • 01 khay giấy tay (96 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
 • Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn 
Liên hệ để biết giá
 • Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, Scan mạng
 • Màn hình điều khiển cảm ứng LCD màu
 • Khổ giấy sao chụp: A3 – A5
 • Tốc độ copy: 30 trang A4/phút
 • Bộ nhớ chuẩn: 4GB
 • Tự động nạp và đảo mặt bản gốc với DADF (110tờ)
 • Tự động đảo hai mặt bản sao (Duplex): có sẵn
 • Độ phân giải Copy: 600 x 600dpi
 • Khả năng phóng thu từ 25% - 400% (tăng giảm từng 1%)


 •  
Liên hệ để biết giá
 • Màn hình LCD 7 Inch điều khiển hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.
 • Chức năng chuẩn : Copy – In mạng.
 • Tốc độ copy/in : 25 trang / phút khổ A4.
 • Tốc độ copy/in : 14 trang / phút khổ A3.
 • Bộ nhớ : 4GB.
 • Ngôn ngữ in: PCL5/ PCL6, Adobe PostScript 3 (Tùy chọn mua thêm).
 • Thời gian khởi động : ~32 giây hoặc ít hơn, dưới 14 giây nếu nguồn điện bật.
 • Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên : ~4.5 giây.
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút
 • Tốc độ scan: 28 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 512MB
 • 01 khay nạp giấy chính (250 tờ)
 • 01 khay giấy tay (100 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
Liên hệ để biết giá
 • Tốc độ copy/In: 23 trang/ phút
 • Tốc độ scan: 25 trang/ phút (màu, đen trắng)
 • Bộ nhớ: 512MB
 • 01 khay nạp giấy chính (250 tờ)
 • 01 khay giấy tay (100 tờ)
 • Khổ giấy A5 -A3
 • Sao chụp liên tục: 999 tờ
 • Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
 • Ship COD giao hàng tận nhà
 • Thanh toán linh hoạt: tiền mặt, visa/master, trả góp
 • Trải nghiệm sản phẩm tại nhà
 • Bao test 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày
 • Hỗ trợ suốt t/g sử dụng. Hotline: 028.38 360 699