028.38 360 699Tư vấn miễn phí Download báo giá Laptop, PC, Linh kiện... Sửa chữa & Kỹ thuật Laptop, PC, bảo hành...
46.500.000 đ 47.590.000 đ
 • Form Factor 1U Rackmount up to 8x 2.5" Hot Plug Hard Drives
 • CPU Intel Xeon E3-2144G 3.6 GHz up to 4,5Ghz, 6 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • HDD  600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5'' Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD +/-RW, SATA, Internal for Hot Plug Chassis
 • RAID Controller PERC H330 RAID ControllerNIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac9, Basic
 • PSU Single Hot Plug Power Supply 350W
 • Bảo hành 36 tháng 
44.500.000 đ 45.990.000 đ
 • Form Factor 1U Rackmount up to 8x 2.5" Hot Plug Hard Drives
 • CPU Intel Xeon E-2124 3.30 GHz up to 4,3Ghz, 4 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • HDD 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5'' Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD +/-RW, SATA, Internal for Hot Plug Chassis
 • RAID Controller PERC H330 RAID Controller
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac 9, Basic
 • PSU Single Hot Plug Power Supply 350
 • Bảo hành 36 tháng 
49.900.000 đ 50.990.000 đ
 • Form Factor 1U Rackmount up to 4x 3.5" Hot Plug Hard Drives
 • Processor: Intel Xeon E3-2176G 3.7 GHz up to 4,7Ghz, 6 core, 12 MB Intel® Smart Cache (80W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • HDD 1x 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD +/-RW, SATA, Internal for Hot Plug Chassis
 • RAID Controller PERC H330 RAID Controller
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac9, Basic
 • PSU Single Hot Plug Power Supply 350W
 • Bảo hành 36 tháng 
42.500.000 đ 43.590.000 đ
 • Form Factor 1U Rackmount up to 4x 3.5" Hot Plug Hard Drives
 • CPU Intel Xeon E-2124 3.30 GHz up to 4,3Ghz, 4 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • HDD 1x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD+/-RW, SATA, Internal for Hot Plug Chassis
 • RAID Controller PERC H330 RAID Controller
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac 9, Basic
 • PSU Single Hot Plug Power Supply 350W
 • Bảo hành 36 tháng 
45.000.000 đ 46.590.000 đ
 • Processor: Intel Xeon E3-2176G 3.7 GHz up to 4,7Ghz, 6 core, 12 MB Intel® Smart Cache (80W)
 • RAM 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM (up to 64GB|4 slots)
 • HDD 1x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD+/-RW, SATA, Internal for cable chassis
 • Raid Controller: Dell Controller PERC H330 (non-Raid)
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac 9, Basic
 • PSU Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Bảo hành 36 tháng 
35.850.000 đ 36.990.000 đ
 • CPU Intel Xeon E-2136 3.30 GHz up to 4,5Ghz, 6 core, 12 MB Intel® Smart Cache (80W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM (up to 64GB|4 slots)
 • HDD 1x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD+/-RW, SATA, Internal for cable chassis
 • Raid Controller: Dell Controller PERC H330 (non-Raid)
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac 9, Basic
 • PSU Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Bảo hành 36 tháng 
35.800.000 đ 36.990.000 đ
 • CPU Intel Xeon E-2124 3.30 GHz up to 4,3Ghz, 4 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM (up to 64GB|4 slots)
 • HDD 1x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD +/-RW, SATA, Internal for cable chassis
 • Raid Controller: Dell Controller PERC H330 (non-Raid)
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac9, Basic
 • PSU Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Bảo hành 36 tháng 
35.900.000 đ 37.590.000 đ
 • Form Factor 1U Rackmount up to 4x 3.5" Cabled Hard Drives
 • CPU Intel Xeon E-2144G 3.30 GHz up to 4,3Ghz, 4 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM (up to 64GB|4 slots)
 • HDD 1x 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive
 • ODD DVD +/-RW, SATA, Internal for cable chassis
 • RAID Controller Software RAID: PERC S140
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac9, Basic
 • PSU Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Bảo hành 36 tháng 
30.900.000 đ 31.990.000 đ
 • CPU Intel Xeon E-2124 3.30 GHz up to 4,3Ghz, 4 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM (up to 64GB|4 slots)
 • HDD 1x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive
 • ODD DVD +/-RW, SATA, Internal for cable chassis
 • RAID Controller Software RAID: PERC S140
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac9, Basic
 • PSU Single, Cabled Power Supply, 250
 • Bảo hành 36 tháng 
46.500.000 đ 47.990.000 đ
 • Processor: Intel Xeon E3-2176G 3.7 GHz up to 4,7Ghz, 6 core, 12 MB Intel® Smart Cache (80W)
 • RAM 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • HDD 1x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD+/-RW, SATA Internal
 • RAID Controller PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac9, Basic
 • PSU Single, Hot-plug Power Supply 1+0, 495W
 • Bảo hành 36 tháng 
43.800.000 đ 44.990.000 đ
 • CPU Intel Xeon E3-2174G 3.8 GHz up to 4,7Ghz, 4 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • HDD 1x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD+/-RW, SATA Internal
 • RAID Controller PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac 9, Basic
 • PSU Single, Hot-plug Power Supply 1+0, 495W
 • Bảo hành 36 tháng 
43.900.000 đ 45.590.000 đ
 • CPU Intel Xeon E3-2144G 3.6 GHz up to 4,5Ghz, 6 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • HDD 1x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD+/-RW, SATA Internal
 • RAID Controller PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac 9, Basic
 • PSU Single, Hot-plug Power Supply 1+0, 495W
 • Bảo hành 36 tháng 
38.900.000 đ
 • CPU Intel Xeon E-2124 3.30 GHz upto 4,3Ghz, 4 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • HDD 1x 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5 in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD+/-RW, SATA Internal
 • RAID Controller PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • Remote Management iDrac 9, Basic
 • PSU Single, Hot-plug Power Supply 1+0, 495W
 • Bảo hành 36 tháng 
37.500.000 đ 39.990.000 đ
 • CPU Intel Xeon E-2124 3.30 GHz up to 4,3Ghz, 4 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • RAM 1x 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • HDD 1x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • ODD DVD+/-RW,SATA Internal
 • RAID Controller PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height
 • NIC 2 x 1GbE LOM
 • I/O Slots 1x8 Gen3 (x16 connector) FH/HL; 1x8 Gen3 (x8 connector) FH/HL; 1x4 Gen3 (x8 connector) FH/HL; 1x1 Gen3 (x1 connector) FH/HL
 • Remote Management iDrac9, Basic
 • PSU Single, Hot-plug Power Supply 1+0, 495W
 • Bảo hành 36 tháng 
34.500.000 đ 36.590.000 đ
 • Processor: Intel Xeon E3-2144G 3.6 GHz up to 4,5Ghz, 6 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • Memory: 1 x 8GB 8GB UDIMM 2666MTs 
 • Hard Drive: 2TB 7.2k RPM SATA 3.5'' cabled HDD/Support 4 x 3.5" cabled HDD
 • Network Controller: 2 X 1GbE LOM
 • Raid Controller: Dell Controller PERC H330 (non-Raid)
 • Remote management: iDRAC9, Basic 
 • Connect Monitor: VGA
 • Optical Drive:  DVD+/-RW, SATA, Internal 
 • PCI-Express Slots: 4 slots PCIe 
 • Power Supply: Single cabled 365W PSU
 • Bảo hành: 36 tháng 
35.500.000 đ 37.590.000 đ
 • Processor: Intel Xeon E3-2176G 3.7 GHz upto 4,7Ghz, 6 core, 12 MB Intel® Smart Cache (80W)
 • Memory: 1 x 8GB 8GB UDIMM 2666MTs 
 • Hard Drive: 2TB 7.2k RPM SATA 3.5 inch cabled HDD/Support 4 x 3.5 inch cabled HDD
 • Network Controller: 2 X 1GbE LOM
 • Raid Controller: Embedded SATA
 • Remote management: iDRAC9, Basic 
 • Connect Monitor: VGA
 • Optical Drive:  DVD+/-RW, SATA, Internal 
 • PCI-Express Slots: 4 slots PCIe 
 • Power Supply: Single cabled 365W PSU
 • Bảo hành 36 tháng 
27.000.000 đ 28.990.000 đ
 • Form Factor: MiniTower
 • Processor: Intel Xeon E3-2124 3.30 GHz up to 4,3Ghz, 4 core, 8 MB Intel® Smart Cache (71W)
 • Memory: 1 x 8GB 8GB UDIMM 2666MTs 
 • Hard Drive: 1TB 7.2k RPM SATA 3.5'' cabled HDD/Support 4 x 3.5" cabled HDD
 • Network Controller: 2 X 1GbE LOM
 • Raid Controller: Embedded SATA
 • Remote management: iDRAC9, Basic 
 • Connect Monitor: VGA
 • Optical Drive:  DVD+/-RW, SATA, Internal 
 • PCI-Express Slots: 4 slots PCIe 
 • Power Supply: Single cabled 365W PSU
 • Bảo hành 36 tháng
Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá

Xem thêm 12 Server DELL
 • Ship COD giao hàng tận nhà
 • Thanh toán linh hoạt: tiền mặt, visa/master, trả góp
 • Trải nghiệm sản phẩm tại nhà
 • Bao test 1 đổi 1 trong vòng 3 ngày
 • Hỗ trợ suốt t/g sử dụng. Hotline: 028.38 360 699