028.38 360 699Tư vấn miễn phí Download báo giá Laptop, PC, Linh kiện... Sửa chữa & Kỹ thuật Laptop, PC, bảo hành...
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_16_M3_Pro_2023_MRW43SA_-_Apple_M3_Pro_chip-LONGBINH.COM.VN8
63.990.000 đ 64.990.000 đ
 • Apple M3 Pro chip: 12-core CPU with 6 performance cores and 6 efficiency cores
 • RAM 18GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 18-core GPU
 • MÀN HÌNH: 16.2-inch Liquid Retina XDR display (3456x2234)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 2.14 kg
 • Up to 15 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_16_M3_Pro_2023_MRW13SA_-_Apple_M3_Pro_chip-LONGBINH.COM.VN2
63.990.000 đ 64.990.000 đ
 • Apple M3 Pro chip: 12-core CPU with 6 performance cores and 6 efficiency cores
 • RAM 18GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 18-core GPU
 • MÀN HÌNH: 16.2 inch Liquid Retina XDR display (3456x2234)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 2.14 kg
 • Up to 15 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_MRX53SA_-_Apple_M3_Max_chip-LONGBINH.COM.VN3
Liên hệ để biết giá
 • Apple M3 Max chip: 14-core CPU with 10 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 36GB Memory
 • Ổ CỨNG: 1TB SSD, 30-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.62 kg
 • Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Laptop_Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_MRX83SA_-_Apple_M3_Max_chip-LONGBINH.COM.VN7
Liên hệ để biết giá
 • Apple M3 Max chip: 14-core CPU with 10 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 36GB Memory
 • Ổ CỨNG: 1TB SSD, 30-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.62 kg
 • Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Laptop_Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_MR7J3SA-LONGBINH.COM.VN3
39.590.000 đ 40.590.000 đ
 • Apple M3 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2-inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.55 kg
 • Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Laptop_Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_MTL73SA-LONGBINH.COM.VN3
39.590.000 đ 40.590.000 đ
 • Apple M3 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2-inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.55 kg
 • Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Laptop_Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_Z1A90005B_-_Apple_M3_chip-LONGBINH.COM.VN7
44.990.000 đ 45.990.000 đ
 • Apple M3 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2-inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.55 kg
 • Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_MRX73SA_-_Apple_M3_Pro_chip-LONGBINH.COM.VN3
59.500.000 đ 60.500.000 đ
 • Apple M3 Pro chip: 12-core CPU with 6 performance cores and 6 efficiency cores
 • RAM 18GB Memory
 • Ổ CỨNG: 1TB SSD, 18-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2-inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDM, 1.61 kg
 • Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_MRX43SA_-_Apple_M3_Pro_chip-LONGBINH.COM.VN3
59.500.000 đ 60.500.000 đ
 • Apple M3 Pro chip: 12-core CPU with 6 performance cores and 6 efficiency cores
 • RAM 18GB Memory
 • Ổ CỨNG: 1TB SSD, 18-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2-inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.61 kg
 • Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_MRX33SA_-_Apple_M3_Pro_chip-LONGBINH.COM.VN7
49.990.000 đ 50.990.000 đ
 • Apple M3 Pro chip: 11-core CPU with 5 performance cores and 6 efficiency cores
 • RAM 18GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 14-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2-inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.61 kg
 • Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_MRX63SA_-_Apple_M3_Pro_chip-LONGBINH.COM.VN2_e2pi-uk
49.500.000 đ 50.000.000 đ
 • Apple M3 Pro chip: 11-core CPU with 5 performance cores and 6 efficiency cores
 • RAM 18GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 14-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2-inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.61 kg
 • Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_14_M3_Pro_2023_Z1C80005F_-_M3_chip-LONGBINH.COM.VN
44.990.000 đ 45.990.000 đ
 • Apple M3 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 14.2inch Liquid Retina XDR (3024x1964
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax, 3xThunderbolt 4 (USB-C)
 • BT5, HDMI, 1.55 kg, Up to 12 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_Z18R_-_Apple_M2-longbinh.com.vn
37.700.000 đ 38.700.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_Z18L_-_Apple_M2-longbinh.com.vn
37.700.000 đ 38.700.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_Z18P_-_Apple_M2-longbinh.com.vn
37.700.000 đ 38.700.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_MQKU3SA_-_Apple_M2-longbinh.com.vn
Liên hệ để biết giá
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_MQKR3SA_-_Apple_M2-longbinh.com.vn
Liên hệ để biết giá
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_MQKP3SA_-_Apple_M2-longbinh.com.vn
Liên hệ để biết giá
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_MQKQ3SA_-_Apple_M2-longbinh.com.vn9
37.700.000 đ 38.700.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_MQKV3SA-_Apple_M2-longbinh.com.vn
37.990.000 đ 38.990.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_MQKX3SA_-_Apple_M2-longbinh.com.vn
37.990.000 đ 38.990.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_MQKT3SA-_Apple_M2-longbinh.com.vn
37.990.000 đ 38.990.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_MQKW3S_-_Apple_M2-longbinh.com.vn
Liên hệ để biết giá
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD, 10-core GP
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera
 • Bluetooth 5, Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_15_M2_2023_Z18T00168_-_Apple_M2-longbinh.com.vn
37.700.000 đ 38.990.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 15.3 INCH IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2880x1864), 1080p FaceTime HD camera
 • Bluetooth 5, Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.51 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Mac_Mini_2023_Z16L0004D_-_Apple_M2_chip-longbinh.com.vn
24.990.000 đ 25.990.000 đ
 • Apple M2 chip 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU, OPTION NO DVD, Gigabit LAN
 • 802.11ax, BT 5.0, 2x USB3.1
 • 2xThunderbolt 3, HDMI 2.0, 1.2kg, macOS

Xem thêm 66 Apple - MacBook
 • Ship COD giao hàng tận nhà
 • Thanh toán linh hoạt: tiền mặt, visa/master, trả góp
 • Trải nghiệm sản phẩm tại nhà
 • Bao test 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày
 • Hỗ trợ suốt t/g sử dụng. Hotline: 028.38 360 699