028.38 360 699Tư vấn miễn phí Download báo giá Laptop, PC, Linh kiện... Sửa chữa & Kỹ thuật Laptop, PC, bảo hành...
GIÁ Siêu Rẻ Mac_Mini_M2_Pro_2023_MNH73SA-_Apple_M2_Pro_chip-longbinh.com.vn
33.500.000 đ 34.500.000 đ
 • Apple M2 Pro chip: 10-core CPU with 6 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD
 • 16-core GPU, OPTION NO DVD, Gigabit LAN
 • 802.11ax, BT 5.3, 2x USB3.1
 • 4xThunderbolt 4, HDMI 2.0, 1.27kg, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_13_M2__Retina__2022__Z16R0003X_-_longbinh.com.vn1
43.500.000 đ 43.600.000 đ
 • Macbook Pro 13 M2 Retina (2022) Z16R0003X (Grey)
 • (Touch Bar & Touch ID Sensor) Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600)
 • 720p FaceTime HD camera
 • 802.11ax, 2xThunderbolt 3 (USB-C)
 • BT5, Backlit Keyboard, 1.4 kg
 • Up to 17 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ apple-macbook-pro-14-m1-pro-2021-1-longbinh.com.vn1
74.990.000 đ 75.990.000 đ
 • Apple M1 Pro chip: 10-core CPU with 8 performance cores and 2 efficiency cores
 • RAM 32GB Memory, 512GB SSD
 • 24-core GPU, 14.2-inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.6 kg
 • Up to 11 hours, macOS
SP Bán Chạy 42582_laptop_apple_macbook_pro_m2_2022_13_3_inch_mnep3saa-longbinh.com.vn8
31.990.000 đ 32.990.000 đ
 • Macbook Pro 13 M2 Retina (2022) MNEP3SA (Silver) (Touch Bar & Touch ID Sensor)
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM: 8GB Memory, 256GB SSD
 • 10-core GPU, 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600)
 • 720p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 2xThunderbolt 3 (USB-C), BT5, Backlit Keyboard, 1.4 kg
 • Up to 17 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ mbp-spacegray-select-202206_5ded-n8-longbinh.com.vn
31.990.000 đ 32.990.000 đ
 • Macbook Pro 13 M2 Retina (2022) MNEH3SA(Grey) (Touch Bar & Touch ID Sensor)
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency core
 • RAM 8GB Memory
 • Ổ CỨNG 256GB SSD, 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600)
 • 720p FaceTime HD camera
 • 802.11ax, 2xThunderbolt 3 (USB-C)
 • BT5, Backlit Keyboard, 1.4 kg
 • Up to 17 hours, macOS
SP Bán Chạy macbook-air-13-inch-2022-m2-starlight-longbinh.com.vn1
43.990.000 đ 44.990.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG 512GB SSD
 • 10-core GPU, 13.6 IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2560x1664)
 • 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.24 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ apple-macbook-air-m2-2022-1-1-longbinh.com.vn1
43.990.000 đ 44.990.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG 512GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH 13.6 IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2560x1664), 1080p FaceTime HD camera
 • Bluetooth 5, Wifi 802.11ax
 • Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.24 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs,  macOS
GIÁ Siêu Rẻ apple-macbook-air-m2-2022-01-longbinh.com.vn
43.990.000 đ 44.990.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 16GB Memory
 • Ổ CỨNG 512GB SSD, 0-core GPU, 13.6 IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2560x1664), 1080p FaceTime HD camera
 • Bluetooth 5, Wifi 802.11ax
 • Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.24 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ apple-macbook-air-m2-2022-01-1-longbinh.com.vn1
43.990.000 đ 44.990.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM: 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 512GB SSD, 10-core GPU, 13.6 IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2560x1664), 1080p FaceTime HD camera
 • Bluetooth 5, Wifi 802.11ax
 • Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.24 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_M2_2022_Z16000051__Midnight__-_longbinh.com.vn1
34.500.000 đ 39.000.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM: 16GB Memory
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD, 10-core GPU
 • MÀN HÌNH: 13.6 IPS LED-backlit with
 • True Tone technology; (2560x1664), 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.24 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
34.500.000 đ 38.590.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • 16GB Memory 256GB SSD
 • 10-core GPU
 • 13.6 IPS LED-backlit with True Tone technology; (2560x1664),1080p FaceTime, HD camera
 • Bluetooth 5 Wifi 802.11ax Two Thunderbolt 3 (USB-C)
 • 1.24 kg, lithium-polymer battery up to 15hrs
 • macOS
34.500.000 đ 38.590.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • 16GB Memory 256GB SSD
 • 10-core GPU
 • 13.6 IPS LED-backlit with True Tone technology; (2560x1664),1080p FaceTime, HD camera
 • Bluetooth 5 Wifi 802.11ax Two Thunderbolt 3 (USB-C)
 • 1.24 kg, lithium-polymer battery up to 15hrs
 • macOS
34.500.000 đ 38.590.000 đ
 • MacBook Air M2 2022 Z15W00051 (Silver)
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • 16GB Memory 256GB SSD
 • 10-core GPU
 • 13.6 IPS LED-backlit with True Tone technology; (2560x1664),1080p FaceTime, HD camera
 • Bluetooth 5 Wifi 802.11ax Two Thunderbolt 3 (USB-C)
 • 1.24 kg, lithium-polymer battery up to 15hrs
 • macOS
43.500.000 đ 44.000.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • 16GB Memory,512GB SSD
 • 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600) 720p FaceTime HD camera
 • 802.11ax 2xThunderbolt 3 (USB-C) BT5, Backlit Keyboard
 • 1.4 kg, Up to 17 hours
 • macOS
43.500.000 đ 44.000.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • 16GB Memory,512GB SSD
 • 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600) 720p FaceTime HD camera
 • 802.11ax 2xThunderbolt 3 (USB-C) BT5, Backlit Keyboard
 • 1.4 kg, Up to 17 hours
 • macOS
37.500.000 đ 39.790.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • 16GB Memory 256GB SSD
 • 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600) 720p FaceTime HD camera
 • 802.11ax 2xThunderbolt 3 (USB-C) BT5, Backlit Keyboard
 • 1.4 kg, Up to 17 hours
 • macOS
37.500.000 đ 39.790.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • 16GB Memory 256GB SSD
 • 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600) 720p FaceTime HD camera
 • 802.11ax 2xThunderbolt 3 (USB-C) BT5, Backlit Keyboard
 • 1.4 kg, Up to 17 hours
 • macOS
GIÁ Siêu Rẻ Apple-Macbook-Pro-14_inch-MKGP3SA-M1-Pro-16GB-RAM-512GB-SSD-longbinh.com.vn_uwpd-kz
65.000.000 đ 66.000.000 đ
 • Apple M1 Pro chip: 10-core CPU with 8 performance cores and 2 efficiency cores
 • 32GB Memory, 1TB SSD, 16-core GPU
 • 14.2-inch Liquid Retina XDR (3024x1964)
 • 1080p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 3xThunderbolt 4 (USB-C), BT5, HDMI, 1.6 kg
 • Up to 11 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_13_M2__Retina__2022__MNEQ3SA_-_longbinh.com.vn1
37.490.000 đ 39.000.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM: 8GB, 512GB SSD, 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600)
 • 720p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 2xThunderbolt 3 (USB-C), BT5, Backlit Keyboard, 1.4 kg
 • Up to 17 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_13_M2__Retina__2022__MNEJ3SA_-_longbinh.com.vn
36.990.000 đ 38.000.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM: 8GB, 512GB SSD, 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600)
 • 720p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 2xThunderbolt 3 (USB-C), BT5, Backlit Keyboard, 1.4 kg
 • Up to 17 hours, macOS, Touch Bar & Touch ID Sensor
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_13_M2__Retina__2022__MNEP3SA_-_longbinh.com.vn9
31.990.000 đ 33.000.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM 8GB, 256GB SSD, 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600)
 • 720p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 2xThunderbolt 3 (USB-C), BT5, Backlit Keyboard, 1.4 kg
 • Up to 17 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ Macbook_Pro_13_M2__Retina__2022__MNEH3SA_-_longbinh.com.vn
32.490.000 đ 33.000.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
 • RAM: 8GB, 256GB SSD, 10-core GPU
 • 13.3-inch Retina with True Tone and IPS technology (2560x1600)
 • 720p FaceTime HD camera, 802.11ax
 • 2xThunderbolt 3 (USB-C), BT5, Backlit Keyboard, 1.4 kg
 • Up to 17 hours, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_M2_2022_MLY03SA_-_longbinh.com.vn1
34.500.000 đ 39.000.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM: 8GB, 512GB SSD, 10-core GPU
 • 13.6 IPS LED-backlit with, True Tone technology; (2560x1664)
 • 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.24 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_M2_2022_MLXX3SA_-_longbinh.com.vn1
34.500.000 đ 39.500.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM: 8GB, 512GB SSD, 10-core GPU
 • 13.6 IPS LED-backlit with, True Tone technology; (2560x1664)
 • 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5, Wifi 802.11ax
 • Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.24 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS
GIÁ Siêu Rẻ MacBook_Air_M2_2022_MLY23SA_-_longbinh.com.vn1
34.500.000 đ 39.500.000 đ
 • Apple M2 chip: 8-core CPU with 4 perform­ance cores and 4 efficiency cores
 • RAM: 8GB Memory, 512GB SSD, 10-core GPU
 • 13.6 IPS LED-backlit with, True Tone technology; (2560x1664)
 • 1080p FaceTime HD camera, Bluetooth 5
 • Wifi 802.11ax, Two Thunderbolt 3 (USB-C), 1.24 kg
 • lithium-polymer battery up to 15hrs, macOS

Xem thêm 57 Apple - MacBook
 • Ship COD giao hàng tận nhà
 • Thanh toán linh hoạt: tiền mặt, visa/master, trả góp
 • Trải nghiệm sản phẩm tại nhà
 • Bao test 1 đổi 1 trong vòng 3 ngày
 • Hỗ trợ suốt t/g sử dụng. Hotline: 028.38 360 699